HISTORIA - Biblioteka Internetowa Zmartwychwstańców

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

HISTORIA


Podstawowe opracowania historii zmartwychwstańców:


H. Kajsiewicz,
Pamiętnik o początkach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, [w:] tenże, Pisma, t. III, Berlin
Kraków 1872, s. 402527.W. Kwiatkowski,
Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego na stuletnią rocznicę jego założenia 1842
1942, Albano 1942.


Zmartwychwstańcy w dziejach Kościoła i narodu, red. Z. Zieliński, Katowice 1990,J. Iwicki,
Charyzmat Zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. I (1836–1886), przy współpracy J. Wahla, tłum. J. Zagórski, Katowice 1990.

Charyzmat Zmartywchwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartywchwstania Pańskiego, t. II (1887
1932), Kraków-Kielce 2007, tłum. W. Mleczko, J. Piątkowska-Osińska, B. Tischner.

Resurrectionist Charism. A History of the Congregation of the Resurrection, vol. III (1932–1965), Rome 1992.


The First One Hundred Years. A study of the Apostolate of the Congregation of the Resurrection in the United States 1866
1966, Rome 1966.


E. T. Janas, J. Wahl,
Dictionary of American Resurrectionists 1865
1990, 2nd Updated Edition, Chicago, Illinois 1991.


 

Kapituła Zmartwychwstańców z 1872 r.
Od lewej: ks. Tomasz Brzeska CR, ks. Eugeniusz Funcken CR, ks. Piotr Semenenko CR,
ks. Julian Feliński CR, ks. Hieronim Kajsiewicz CR, ks. Walerian Przewłocki CR,
ks. Karol Kaczanowski CR, ks. Aleksander Jełowicki CR.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego statystyka