Opracowania - Biblioteka Internetowa Zmartwychwstańców

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Opracowania

Pozostali


Piotr Gastoł CR
BIBLIOGRAFIA PISMA "VEXILLUM RESURRECTIONIS"
(1992-1996)


Niniejsze opracowanie bibliograficzne ma na celu przybliżenie treści poprzednich numerów "Vexillum Resurrectionis". W 1992 grupa alumnów WSD Zmartwychwstańców w Krakowie podjęła inicjatywę reaktywowania pisma zapoczątkowanego w Rzymie w 1934 r. Zachowano numerację ciągłą. Wszystkie opisane numery "VR" można znaleźć w Bibliotece Głównej Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców (ul. ks. S. Pawlickiego 1, Kraków).


Nr 97 (maj 1992)

˘   Maciej Gawlik CR, 16 pytań do Prowincjała. Wywiad z ks. Kazimierzem Wójtowiczem CR, s. 4-12.
˘   Maciej Gawlik CR, Zapomniany obchód. 68. rocznica powstania Czytelni Katolickiej Polskiej, s. 13-31.
˘   O. Antoni Weiler CR, Wspomnienie o o. Piotrze Semenence, s. 32-33.
˘   Krzysztof Zwierzchowski CR, Wzloty i upadki. Na podstawie listów o. P. Semenenki, s. 34-35.
˘   Andrzej Mądry CR, Najpiękniejsza karta. O. Piotr Semenenko w latach 1844-1848,
s. 36-40.
˘   O. Stefan Pawlicki o o. Piotrze, s. 41-42.
˘   O. Piotr Semenenko, Z Panem przez naturę, s. 43-44.
˘   Maciej Gawlik CR, Święci garnki lepią (1): Maria Magdalena, s. 45-48.
˘   Wykaz mistrzów i socjuszów nowicjatu Prowincji Polskiej, s. 49-50.


Nr 98 (lipiec 1992)

˘   Relacja ze święceń prezbiteratu i diakonatu 2 maja 1992 r., s. 3-11.
˘   Ks. Kazimierz Wójtowicz CR, Dopowiedzenie na mszy, na której śluby czasowe złożył br. M. Kruczyk, s. 12-13.
˘   Maciej Gawlik CR, Ważka sonda. Co jest w Twym - już kapłańskim - życiu najważniejsze? Pytania do neoprezbiterów, s. 14-17.
˘   Rafał Golina CR, Drogi wiary. Kazanie, s. 18-20.
˘   Grzegorz Żurek CR, Sonety Kajsiewicza (1), s. 21-23.
˘   Mirosław Bania CR, Moralna ocena eutanazji w publikacjach lekarzy
i prawników polskich w latach 1965 - 1990, s. 24-40.
˘   Ks. Kazimierz Wójtowicz CR, Zarys istoty kapłaństwa, s. 41-43.
˘   Święci garnki lepią (2): Szaweł z Tarsu, cz. I, s. 44-46.
˘   Wykaz wyższych przełożonych Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców
i przełożonych domu lwowskiego, s. 47-48.


Nr 99 (marzec 1993)

˘   O. Hieronim Kajsiewicz CR, Sonet IV, s. 3.
˘   Dedykacja bpa Bogdana Wojtusia, s. 4.
˘   Refleksje wizytatora. Wywiad z ks. Prof. Edwardem Szymankiem TChr.
- wizytatorem apostolskim w seminarium Zmartwychwstańców, s. 5-8.
˘   Stanisław Jankowski CR, "Pastores Dabo Vobis" jako zachęta i przypomnienie misji kapłana - Zmartwychwstańca, s. 9-12.
˘   25 lat w służbie Zmartwychwstałego. Wywiad br. Sebastiana Bzyla z o. Robertem Kurtzem, Generałem XX. Zmartwychwstańców, s. 13-17.
˘   Ks. Wiesław Śpiewak CR, Jeremiasz. Powołanie - tajemnica zakochania, s. 18-22.
˘   Grzegorz Żurek CR, Uzdrawanie wewnętrzne człowieka, s. 23-26.
˘   O. Stefan Pawlicki CR, Dziennik 1. IX. 1868 r., s. 27-29.
˘   Dr Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w okresie profesury ks. Stefana Pawlickiego, s. 30-41.
˘   Maciej Gawlik CR, Okoliczności wyboru i rektorat ks. Pawlickiego na UJ, s. 42-65.
˘   O. Hieronim Kajsiewicz, Sonet I, s. 66.
˘   Grzegorz Żurek CR, Ks. Stefan Pawlicki a rodzący się ruch socjalistyczny XIX w.,
s. 67-77.
˘   Ks. Waldemar Rakocy CM, O mądrości, s. 78-81.
˘   Michał Sobol, Wolność po Auschwitz - pytanie, którego nie sposób uniknąć, s. 82-85.
˘   Mirosław Mylik, ...Służyć Bogu i rozpamiętywaniu prawdy..., s. 86-91.
˘   Krzysztof K. Baczyński, Kolęda, s. 92.
˘   Wykaz wicerektorów i ojców duchownych alumnatu, s. 93.


Nr 100 (maj 1993)

˘   Grzegorz Żurek CR, "Kościół we współczesnej rzeczywistości polskiej". Wywiad z ks. doc. dr hab. Tadeuszem Gadaczem, Dziekanem Wydziału Filozoficznego PAT
w Krakowie, s. 1-13.
˘   Robert Ślusarek, Musica Sacra Antiqua, s. 14-18.
˘   Ks. Tomasz Węcławski, Kościół we mnie, s. 19-25.
˘   Rafał Golina CR, Myśląc: człowiek, s. 26-27.
˘   O. Hieronim Kajsiewicz, Sonet XV. Sen wygnańca, s. 28.
˘   Maciej Gawlik CR, Refleksje niebłahe. Wywiad z Piotrem Skrzyneckim,
s. 29-31.
˘   Michał Sobol, Autorefleksja brzemienna w skutki, s. 32-33.
˘   Tadeusz Gawlik, Kościół w przyspieszonym biegu historii. O sytuacji Kościoła
w latach komunizmu i przemian ustrojowych, s. 34-36.
˘   Maciej Gawlik CR, Zmartwychwstaniec na poselskiej ławie. Ks. Stefan Pawlicki jako poseł w Sejmie krajowym w Galicji, s. 37-42.
˘   Stefan Szary CR, Niecodzienne spotkanie. Wywiad z ks. prof. dr hab. Józefem Tischnerem, s. 43-59.
˘   Paweł Miętki CR, Sambor - powrót do tradycji, s. 60-62.
˘   Anna Kamieńska, Przebudzenie, s. 63.
˘   Ks. Wiesław Śpiewak CR, O uwodzeniu inaczej, s. 64-66.
˘   Sebastian M. Bzyl CR, Kościół katolicki - jaki dziś? Wywiad z ks. dr Bronisławem Sieńczakiem CM, Rektorem Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, s. 67-72.
˘   Wykaz przełożonych domu w Złocieńcu, s. 73-74.


Nr 101 (październik - grudzień 1993)

˘   O. Jan Czekaj CR, "Vexillum" przed laty. 1930 - Znaczenie "Vexillum" dla Zgromadzenia i wiadomości z misji bułgarskiej, s. 4-5.
˘   Marian Niekurzak, Sulisławskie sanktuarium - historia i położenie, s. 6-10.
˘   Maria Skorpska, Do Sulisławskiej Pani. W uroczystość koronacji jej cudownego obrazu, s. 10-11.
˘   Robert Wilk CR, Sprawozdanie z ponownej koronacji obrazu MB Sulisławskiej, s. 12-13.
˘   Ks. Leon Wojciechowski, Z powodu koronacji obrazu NMP Sulisławskiej
w roku 1913, s. 14-15.
˘   Janusz Dyl CR, Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II. Nota biograficzna
i podsumowanie pontyfikatu, s. 16-21.
˘   Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, Sonet XXXIV, s. 22-23.
˘   Ks. Władysław Dymny, Na drogach Apostołów w Turcji, s. 23-28.
˘   Mirosław Tarnowski CR, Religia a kultura. Opr. na podst. artykułu ks. M. Jaworskiego pt. "Religia a człowiek", s. 29-31.
˘   Dariusz Tabor CR, Medytacja według Semenenki, s. 31-36.
˘   Wieczyści neo-profesi - 8 grudnia 1993 r., s. 36-38.
˘   Radosław Glimasiński CR, Kazanie na dzień modlitw o pokój. Człowiek twórcą pokoju, s. 39-42.
˘   Krzysztof Swół CR, Kazanie na niedzielę 2 stycznia 1994 r., s. 42-45.
˘   Ks. Paweł Smolikowski CR (opr. Grzegorz Ziętara CR), Rozmyślania dla alumnów Kolegium Polskiego w Rzymie. O rozmyślaniu - rozmyślanie I, s. 46-47.
˘   Wykaz przełożonych Domu wildeckiego i proboszczów parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, s. 48.


Nr 102 (styczeń - kwiecień 1994)

˘   Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, List otwarty do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych, s. 3-7.
˘   Stefan Domachowski CR, "Vexillum" przed laty. 1937 - cel i zadanie "Vexillum Resurrectionis", s. 8-9.
˘   Mariusz Kiniorski CR, Jezus przezwycięża grzech i śmierć, s. 10.
˘   Maciej Sasiak CR, Kazanie na V Niedzielę Wielkiego Postu. Wartość wyrzeczenia,
s. 11-12.
˘   Mariusz Kiniorski CR, Sakrament Przebaczenia. Kazanie Wielkopostne wygłoszone
w Zakładzie Karnym, s. 13.
˘   Dariusz Tabor CR, Cztery przestrzenie. Cykl kazań pasyjnych, s. 14-19.
˘   Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR, Misterium Paschalne, s. 20-23.
˘   Nota biograficzna ks. Edwarda Żakowicza z okazji święceń kapłańskich, s. 24.
˘   Nota biograficzna ks. Czesława Szałamachy z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa,
s. 25.
˘   Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR, Kazanie w dniu Uroczystości Zwiastowania Pańskiego na jubileusz 50-lecia kapłaństwa o. Czesława Szałamachy, s. 26-28.
˘   Krzysztof Swół CR, Czy warto płakać nad pustym grobem, s. 29.
˘   Robert Wilk CR, Pochylenie nad charyzmatem, s. 30-31.
˘   Mini sonda. Jakie są możliwości realizacji Misji i Charyzmatu naszego Zgromadzenia, w tak szczególnym czasie, jakim jest przełom XX i XXI wieku?, s. 32-33.
˘   Dariusz Szczeciński CR, Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze w nim uczestnictwo,
s. 34-35.
˘   Ks. dr hab. Tomasz Węcławski, Jezus - Bóg któremu wierzymy. Wierzymy
w Jezusa Chrystusa: Zmartwychwstałego, s. 36-38.
˘   Stefan Szary CR, Owocem Miłości jest Zmartwychwstanie, s. 39.
˘   Waldemar Górny CR, Triduum Paschalne w Domu Modlitwy i Studiów, s. 40.
˘   Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, Sonet IX. Myśl w skonaniu na polu bitwy, s. 41.
˘   Tomasz Marciniak CR, Wywiad z Przełożonym Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców ks. dr Kazimierzem Wójtowiczem CR na temat nowego gmachu WSD, s. 42-43.
˘   Dk. Stanisław Jankowski CR, Sto lat parafii św. Jacka w Chicago, s. 44-51.
˘   Ks. Lucjan Krzywonos CR, Pierwsi Zmartwychwstańcy na rzecz Polski i Polaków,
s. 52-57.
˘   Ks. Piotr Semenenko CR, O Królestwie Bożym. Ćwiczenia duchowne dla Zebrania Ogólnego w Mentorelli 1864 r., s. 57-58.
˘   Ks. Paweł Smolikowski CR (opr. Grzegorz Ziętara CR), Rozmyślania dla alumnów Kolegium Polskiego w Rzymie. O rozmyślaniu - rozmyślanie II, s. 58-59.
˘   Wykaz przełożonych i proboszczów domu i parafii Zmartwychwstania Pańskiego
w Kościerzynie, s. 59.


Nr 103 (maj 1994)

˘   Jerzy Liebert, Jeździec, s. 2.
˘   Sylwetki Neopezbiterów wyświęconych w dniu 12 maja 1994 r., s. 3-5.
˘   Ks. Jan Twardowski, Gorętsza od spojrzenia, s. 6.
˘   Robert Wilk CR, Kilka myśli o kapłaństwie, s. 68.
˘   Ks. Stanisław Jankowski CR, Patriotyzm w ocenie młodzieży. Fragment pracy magisterskiej, s. 9-14.
˘   Ks. Leszek Nowiński CR, Myśl społeczna księdza Hieronima Kajsiewicza CR
w świetle jego pism. O. Kajsiewicz na tle epoki. Fragment pracy magisterskiej, s. 14-20.
˘   Ks. Krzysztof Swół CR, Liturgia Godzin. Udział świeckich w Liturgii Godzin w myśl nauki Kościoła posoborowego. Fragment pracy magisterskiej, s. 21-34.
˘   Ks. Stanisław Zaryczny CR, Lwowski okres w życiu x. Smolikowskiego. Pisarz
i popularyzator kultury chrześcijańskiej. Fragment pracy magisterskiej, s. 34-44.


Nr 104 (maj - sierpień 1994)

˘   Głos kapłana polskiego. Reakcja na List Otwarty ks. Kajsiewicza, s. 2-8.
˘   Ks. Jan Reinke CR, Nasz cel i nasza praca, s. 8-10.
˘   Stefan Szary CR, Pracując Słowem na Bożej niwie, s. 11-12.
˘   Ks. Dariusz Tabor, Icones paschales. Temat zmartwychwstania w sztuce chrześcijańskiej I tysiąclecia, s. 12-17.
˘   Mariusz Kiniorski CR, Maryja, s. 18.
˘   Jacek Junak CR, Kazanie na nabożeństwo majowe, s. 19-21.
˘   Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR, Krzyż w liturgii katolickiej, s. 22-26.
˘   Mirosław Tarnowski CR, Wstęp do Ewangelii według św. Marka, s. 26-29.
˘   Jacek Wójcik CR, XIX Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło - Życie, s. 30-31.
˘   Henryk Skoczylas CSMA, Potęga królestwa ciemności, s. 31-32.
˘   Radosław Glimasiński CR, "New Age" - pseudoreligia, s. 32-34.
˘   Dariusz Szczeciński CR, Wychowanie religijne w świetle encykliki Piusa XI "Divini Illius Magistri", "Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim" Soboru Watykańskiegi II, s. 35-36.
˘   Waldemar Nowaczyk CR, Koncepcja miłości Kard. Wojtyły, s. 36-37.
˘   Juan Bautista Torello, Pochwała pewnego mebla. Refleksja na temat roli konfesjonału w sakramencie pojednania, s. 38-39.
˘   Renata Cupioł, Ks. Krzysztof Czerwionka CR, Nawrócenie, głoszenie, wspólnota. Rozmowa z s. Angeliną Bukowiecki SNC, międzynarodowym koordynatorem katolickiego centrum szkolenia ewangelizacyjnego w USA, s. 40-41.
˘   Paweł Roman CR, Życie, s. 42.
˘   Ks. Krzysztof Czerwionka CR, Helena Faustyna Stańczyk, Kundusia z Siwcówki,
s. 43-45.
˘   Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, Sonet I, s. 45.
˘   Tomasz Marciniak CR, Rozmowa z o. Bernardem Hayes`em, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Duchowości Zmatwychwstańczej, s. 46.
˘   Tomasz Marciniak CR, 70-lecie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu,
s. 47-50.
˘   Mini sonda. Jakie są możliwości realizacji Misji i Charyzmatu naszego Zgromadzenia, w tak szczególnym czasie, jakim jest przełom XX i XXI wieku? Ciąg dalszy, s. 50.
˘   Przełożeni i proboszczowie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, s. 50.


Nr 105 (wrzesień 1994)

˘   Janusz Dyl CR, Przygotowanie parafii sulisławskiej do powrotu obrazu M.B. Bolesnej, s. 2-3.
˘   Tomasz Marciniak CR, Reintronizacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Sulisławskiej, s. 4-6.
˘   Ks. Bolesław Micewski CR, Do Maryi Bolesnej z Sulisławskiego Obrazu, s. 6.
˘   Ks. Stefan Koperek CR, Kazanie wygłoszone w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
w Sulisławicach, 8.IX.1994, s. 7-10.
˘   Ks. Henryk Rojek CR, Słowo do czcicieli Matki Bożej Bolesnej z Sulisławic, s. 11-12.
˘   J.E. ks. abp Józef Michalik, Kazanie wygłoszone podczas Sumy Pontyfikalnej
w Sulisławicach 8 września 1994, s. 13-16.
˘   Ks. Stefan Koperek CR, Kazanie wygłoszone w czasie Mszy św. pogrzebowej za ś.p. ks. Leszka Czyża CR, s. 17-20.
˘   Tomasz Marciniak CR, Rozmowa z o. Stanisławem Jankowskim CR - wikariuszem sulisławskim, s. 21-22.
˘   Magdalena Piwocka, "Misericordia Domini" z Sulisławic, s. 23-50.
˘   Wykaz przełożonych domu i proboszczów parafii w Sulisławicach, s. 51.


Nr 106 (wrzesień - grudzień 1994)

˘   Stefan Szary CR, Ks. Józef Tischner: "Czytając Veritatis Splendor", s. 3.
˘   Paweł Čopar CM, Rozmyślając nad "Rodzina i narkomania", s. 4-5.
˘   Mirosław Tarnowski CR, II forum Duszpasterstwa Uzależnionych - Ołtarzew`94. Narkomania wyzwaniem dla każdego, s. 5-8.
˘   Mariusz Mazur CR, Jaka jesteś rodzino? Na podst. KAI nr 22, str. 12-16, s. 8-10.
˘   Krzysztof Kamil Baczyński, Poemat o Chrystusie dziecięcym, s. 10.
˘   Mirosław Tarnowski CR, Chrzest Jezusa - Łk 3,21-22, s. 10-14.
˘   Akatyst. Hymn do Bogurodzicy (tłum. Ks. Dariusz Tabor CR), s. 14-15.
˘   Augustyn Bazan CR, Homilia na I niedzielę Adwentu, s. 15-16.
˘   Janusz Dyl CR, Homilia na II niedzielę Adwentu (Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6), s. 16-17.
˘   Radosław Glimasinski CR, Homilia na III Niedzielę Adwentu (So 3,14-18; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18), s. 17.
˘   Mariusz Kiniorski CR, Homilia na IV Niedzielę Adwentu, s. 18.
˘   Adam Mickiewicz, Anioł, s. 19.
˘   Ks. Dariusz Tabor CR, Homilia w Wigilię Narodzenia Pańskiego, s. 19-20.
˘   Mariusz Mazur CR, Homilia w Uroczystość Objawienia Pańskiego, s. 20-21.
˘   Ks. Józef Zawitkowski, Homilia w Uroczystość Chrztu Pańskiego(Iz 42-1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22), s. 22-24.
˘   Marian Kuroszczyk CR, Na marginesie rozprawy ks. Gabryla o filozofii
o. Semenenki, s. 25-27.
˘   Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, Odpowiedź na skargi przeciw "Listowi Otwartemu...", s. 28-29.
˘   W 100-lecie Jackowa raz jeszcze, s. 30-31.
˘   Robert Wilk CR, Sięgając do korzeni, s. 32.
˘   Mariusz Kiniorski CR, Pochylenie nad hasłem Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów roku 1994/1995: "Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42), s. 33.
˘   Tomasz Marciniak CR, Zmartwychwstańcy na Słowacji. Rozmowa z o. Edwardem Żakowiczem, s. 33-34.
˘   Dariusz Kozłowski, Droga czterech bram, s. 35-43.
˘   Ks. Dariusz Tabor CR, Cztery bramy, s. 44-45.
˘   Piotra Semenenki metoda modlitwy myślnej, s. 46.
˘   Przełożeni domu i proboszczowie parafii Imienia Maryi w Poznaniu - Smochowicach, s. 47.


Nr 107 (luty 1995)

˘   Ks. Kazimierz Wójtowicz CR, Misja Zmartwychwstańców, s. 2.
˘   Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, Pamiętnik o początkach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Początek życia wspólnego przy ul. Notre Dame de Champs, s. 2-3.
˘   Grzegorz Ziętara CR, Sięgając do korzeni. Tekst ślubu dozgonnej braterskiej społeczności Bogdana Jańskiego, s. 4.
˘   Ks. Kazimierz Wójtowicz CR, Zdaj sprawę z włodarstwa swego (Łk 16,2), s. 5.
˘   Stefan Szary CR, Być dla, s. 6.
˘   Ks. Dariusz Tabor CR, Jański. Porażka i triumf rozumu, s. 7.
˘   A może by tak prowincja brytyjska??? Wypowiedź Benedict`a Green`a CR
z Klasztoru Zmartwychwstania Pańskiego we wspólnocie anglikańskiej. Przedruk za: L`Osservatore Romano, nr 1 (169) 1995, s. 8.
˘   Ks. Sławomir Siemieniec CR, Początki Zmartwychwstańców w Boliwii, s. 9-13.
˘   Przełożeni Generalni Zgromadzenia, s. 14.

Nr 108 (styczeń - marzec 1995)

˘   Dr Paweł Wosicki, Co znaczy "Być obrońcą życia", s. 4.
˘   Konrad Szymański, Rozmowa z dr. Pawłem Wosickim - fizykiem, prezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz fundacji "Głos dla życia", s. 5-8.
˘   Mgr Antoni Szymański, dr Paweł Wosicki, Ocena funkcjonowania ustawy "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" z dn. 7.01.93 r. i jej realizacji przez Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Sprawiedliwości, Pracy i Pomocy Socjalnej oraz Edukacji Narodowej, s. 9-12.
˘   Akatyst do Bogarodzicy - c.d. (tłum. Ks. Dariusz Tabor CR), s. 13.
˘   Radosław Glimasiński CR, Satanizm, opętania, egzorcyzmy. Na podst. "Zakładnicy Diabła", Malachi Martina, s. 14-20.
˘   Subkultury młodzieżowe w Polsce. Mat. oprac. przez Komendę Wojewódzką Policji - przedr. za "Miesięcznikiem Kościelnym Archidiecezji Poznańskiej", s. 20-22.
˘   Mirosław Tarnowski CR, Problem świętości, s. 23-29.
˘   Jacek Wójcik CR, Relacja z "Europejskiego Spotkania Młodych"
w Paryżu, które odbyło się między 28 grudnia 1994 a 1 stycznia 1995 r., s. 30-31.
˘   Ks. Paweł Smolikowski CR, Droga Krzyżowa, s. 33-37.
˘   Ks. Piotr Semenenko CR, Rekolekcje wielkopostne. Nauka pierwsza - O śmierci, nauka druga - O sądzie ostatecznym, s. 37-49.
˘   Ks. Dariusz Tabor CR, Rekolekcje wielkopostne w kościele Zmartwychwstania Pańskiego na ul. Łobzowskiej, s. 49-53.
˘   Mariusz Mazur CR, Zerwanie dialogu z Bogiem (na przykładzie dialogu Judasza),
s. 53-55.
˘   Ks. prof. Tomasz Węcławski, Samego siebie wydał za mnie..., s. 55-56.
˘   Ks. Edward Staniek, Tożsamość kapłana, s. 56-60.
˘   Franciszek German, Stosunek Juliusza Słowackiego do ks. ks. Zmartwychwstańców,
s. 61-62.
˘   Ks. Robert Kurtz CR, Życzenia świąteczne z Oaxaca, s. 63-64.
˘   Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, Psalm CXXVI, s. 64-65.
˘   Ks. Paweł Smolikowski CR, Początki domu lwowskiego - 1880, 1881, s. 65-82.
˘   Grzegorz Ziętara CR, Sięgając do korzeni. Cytaty z "Życia Wewnętrznego" Ojca Piotra Semenenki CR dotyczące umartwienia, s. 83.
˘   Administratorzy i proboszczowie parafii oraz przełożeni domu w Krakowie na Woli Duchackiej, s. 84.


Nr 109 (kwiecień - czerwiec 1995)

˘   Abp Alfred Bengsch, Karol Lehmann, Romano Guardini, kard. Stefan Wyszyński, ks. Franciszek Dziasek, o. Jean Galot SJ, Refleksje dotyczące Zmartwychwstania, s. 2-4.
˘   Roman Brandstaetter, Zmartwychwstanie, 4-6.
˘   Prof. dr Julian Lewański, Historia pieśni o Zmartwychwstaniu, s. 6-9.
˘   Ks. prof. Tomasz Węcławski, Czytanie Pisma i Łamanie Chleba - spotkanie ze Zmartwychwstałym (Łk 24, 13-35), s. 9-10.
˘   Ks. dr Henryk Skoczylas CSMA, Różnorakie doświadczenia Chrystusa Zmartwychwstałego (Mt 26, 1-28,20), s. 10-12.
˘   Ks. bp Józef Zawitkowski, Co się w tych dniach wydarzyło. Homilie na Poniedziałek Wielkanocny 1989 r. i 1992 r., s. 13-16.
˘   Życiorys oraz życzenia dla ks. Kazimierza Wójtowicza CR z okazji 25-lecia kapłaństwa, s. 17-18.
˘   Sylwetki neoprezbiterów wyświęconych w 1995 r.: ks. Jacka Junaka CR,
ks. Mariusza Mazura CR, ks. Krzysztofa Miętkiego CR, ks. Antoniego Motyki CR oraz ks. Grzegorza Żurka CR, s. 19-20.
˘   Ks. Jan Twardowski, Wyjaśnienie, s. 21.
˘   Ks. Jacek Junak CR, Fragment pracy magisterskiej pt. "Powrót religii do szkoły,
w opinii uczniów szkół elektrycznych na Woli Duchackiej", s. 21-24.
˘   Ks. Mariusz Mazur CR, Fragment pracy magisterskiej pt. "Katecheza i katecheta
w opinii młodzieży z Liceum Ekonomicznego w Złocieńcu, s. 24-27.
˘   Ks. Grzegorz Żurek CR, Fragment pracy magisterskiej pt. "Williama Jamesa filozofia wiary", s. 27-31.
˘   Ks. Kazimierz Wójtowicz CR, Być kapłanem, s. 32.
˘   Jacek Wójcik CR, Wspomnienie o ks. prof. Stefanie Pawlickim CR, s. 32-33.
˘   Wywiad z ks. bpem Christo Proykov`em, koadiutorem egzarchatu Sofii, bpem tytularnym Briula, s. 34-35.
˘   Ks. Jan Czekaj, Do Wysokiego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Memoriał o powstaniu, organizacji, zakresie działania i położeniu materialnym Misji w Starej Zagorze, s. 36-40.
˘   Ks. Paweł Smolikowski CR, Historia Domu Lwowskiego - cd, s. 41-42.
˘   Akatyst do Bogarodzicy - cd (tłum. ks. Dariusz Tabor CR), s. 43.
˘   Przełożeni Domu i proboszczowie Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bytomiu, s. 44.


Nr 110 (styczeń - luty 1996)

˘   Ks. Bolesław Micewski CR, O małżeństwie Jańskiego, s. 4-36.
˘   Ks. Dariusz Tabor CR, Kazanie na Dzień Założycieli - 17 lutego 1996 r., s. 37-38.
˘   Porządek dnia w Domku Jańskiego, s. 38-39.
˘   Ks. Paweł Smolikowski CR, Początki Domu Lwowskiego - 1880, s. 39-68.
˘   Akatyst do Bogurodzicy cd. (tłum. ks. Dariusz Tabor CR), s. 68.
˘   Proboszczowie parafii św. Katarzyny w Krokowej i dyrektorzy domu wczasowo - wypoczynkowego w Dębkach, s. 69.
Nr 111 (marzec - kwiecień 1996)

˘   "Vexillum Resurrectionis" przed laty: 1931 r., s. 1-2.
˘   Augustyn Bazan CR, Chrystus w Getsemani uczy pełnienia woli Bożej. Rozważania pasyjne, s. 2-4.
˘   Stefan Szary CR, Dramat wyboru i dramat wierności. Rozważania pasyjne, s. 4-5.
˘   Radosław Glimasiński CR, Fałszywi świadkowie. Rozważania pasyjne, s. 7-9.
˘   Ks. Władysław Zapała CR, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kazanie wypowiedziane w kościele św. Wojciecha w Buffalo, 1938 r., s. 9-11.
˘   Ks. Dariusz Tabor CR, Rozmyślania o Utrenii Wielkanocnej, s. 11-12.
˘   Ks. Waldemar Babicz, Radość Świętej Paschy, s. 13-15.
˘   Ks. Paweł Wygralak, Droga życia, s. 15-16.
˘   Ks. Stanisław Hartlieb, Przygotowujemy się nie tylko w dniach czterdziestnicy, s. 16-22.
˘   Adam Mickiewicz, List do Hieronima Kajsiewicza z października 1833 roku, s. 23-24.
˘   Adam Mickiewicz, List do Hieronima Kajsiewicza i Leonarda Rettla z 16 grudnia 1833 r., s. 24-26.
˘   Polska misja w Ziemi Świętej, s. 26-27.
˘   Z dziejów naszych parafii: Bytom, Gdańsk, s. 27-30.
˘   S. Tarsylla Krymowska CR, Klasztor sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, s. 30-32.
˘   Przełożeni domu i proboszczowie parafii św. Wojciecha w Wierzchowie, s. 33.


Nr 112 (maj - sierpień 1996)

˘   Sylwetki neoprezbiterów wyświęconych 16 maja 1996 r., s. 2-6.
˘   Ks. Mariusz Kiniorski CR, Kult św. Elżbiety Węgierskiej na Śląsku. Fragment pracy magisterskiej - pobożność w latach dziecięcych i młodzieńczych, s. 6-13.
˘   Ks. Augustyn Bazan CR, Patriotyzm w opinii młodzieży szkół licealnych. Fragment pracy magisterskiej, s. 14-17.
˘   Ks. Dariusz Szczeciński CR, Zarys myśli maryjnej o. Maksymiliana Kolbe. Fragment pracy magisterskiej, s. 17-19.
˘   Ks. Janusz Dyl CR, Praca ludzka w świetle wybranych pism Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fragment pracy magisterskiej, s. 19-22.
˘   Ks. Maciej Sasiak CR, Rola katolików świeckich w życiu publicznym - relektura listów pasterskich kardynała Sapiehy w świetle Adhortacji "Christifideles laici". Fragment pracy magisterskiej, s. 23-25.
˘   Ks. Stefan Szary CR, Filozofia wiary S. Kierkegaarda. Fragment pracy magisterskiej - I. Człowiek jako podmiot wiary, s. 25-32.
˘   Z dziejów naszych placówek: Kaplica Księży Zmartwychwstańców w Dębkach, Kościół św. Katarzyny w Krokowej, s. 32-34.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego statystyka