PEDAGOGIA - Biblioteka Internetowa Zmartwychwstańców

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

PEDAGOGIA


ZMARTWYCHWSTAŃCZY SYSTEM WYCHOWAWCZY

ŹRÓDŁA - OPRACOWANIA - BIBLIOGRAFIA

Na tej stronie będą zbierane źródła i opracowania dotyczące
bogatej myśli i praktyki pedagogicznej Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

Źródła

L.p.

Autor

Tytuł
(Zobacz/Pobierz PDF)

Miejsce / Czasopismo

Rok / Numer Czasopisma

1.

Paweł Smolikowski CR
(1849-1926)

O wychowaniu. Zbiór tekstów pedagogicznych
(Zebrał, opracował i wstępem opatrzył ks. Wojciech Mleczko CR; Wprowadzenie: ks. prof. Janusz Mastalski)
ss. 290

Kraków

2010

2.

Piotr Semenenko CR, Julian Feliński CR, Stefan Pawlicki CR, Paweł Smolikowski CR, Łukasz Wronowski CR

Program i plan nauk ułożony w Rzymie w sierpniu 1874 roku

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

15-16
(2009-2010)

3.

Stefan Pawlicki CR
(1839-1916)

Alumnaty

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

15-16
(2009-2010)

4.

Stefan Pawlicki CR
(1839-1916)

Rozład nauki w gimnazjum bułgarskim w Adrianopolu

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

15-16
(2009-2010)

Opracowania

L.p.

Autor

Tytuł
(Zobacz/Pobierz PDF)

Miejsce / Czasopismo

Rok /
Numer Czasopisma

1.

Maciej Gawlik CR

Ksiądz Stefan Pawlicki jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

7(2001)

2.

Artur Kardaś CR

Bogdan Jański jako wychowawca pierwszych zmartwychwstańców

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

6(2000)

3.

Krzysztof Kraszewski
(prof. dr hab.)


Wybrane aspekty kształcenia i wychowania w kontekście poglądów Bogdana Jańskiego

www.biz.xcr.pl

4.

Ks. Janusz Mastalski
(prof. dr hab.)

Zasady wychowawcze w świetle twórczości ks. Piotra Semenenki

Sługa Boży
o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości

Materiały z sympozjum
Redakcja
ks. Wojciech Misztal,
ks. Wojciech Mleczko CR

Kraków 2011

5.

Ks. Janusz Mastalski
(prof. dr hab.)

Aktualność pedagogii ks. Pawła Smolikowskiego CR

Paweł Smolikowski CR,
O wychowaniu. Zbiór tekstów pedagogicznych
(wprowadzenie)

Kraków
2010

6.

Bolesław Micewski CR

Bogdan Jański - świątobliwy pedagog

www.biz.xcr.pl

7.

Wojciech Mleczko CR

Instytucje edukacyjne zmartwychwstańców.
Zarys historii i działalności

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

12(2006)

8.

Wojciech Mleczko CR

Sługa Boży ks. Paweł Smolikowski CR
jako rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

"Polonia sacra" Czasopismo Wydziału Teologicznego
UPJPII

26(2010)

9.

Wojciech Mleczko CR

Wstęp

Paweł Smolikowski CR,
O wychowaniu. Zbiór tekstów pedagogicznych

Kraków
2010

10.

Wojciech Mleczko CR

Zmartwychwstańczy system wychowawczy.
Próba zarysu

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

13-14
(2007-2008)

11.

Wojciech Mleczko CR

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
w nurcie systemów edukacji chrześcijańskiej

(mps)

Kraków

2006

12.

Damian Stachowiak CR

Kontakt wychowawczy w systemie zmartwychwstańczym

www.biz.xcr.pl

2005

13.

Ks. Marek Studenski

Pedagogika Fryderyka Wilhelma Foerstera
a myśl siostry Barbary Żulińskiej

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

9(2003)

14.

Barbara Żulińska CR

System wychowawczy Bogdana Jańskiego
(Warszawa 1936)

"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

15-16
(2009-2010)

15.

Z. Klejn

Szkoły OO. Zmartwychwstańców dla młodzieży bułgarskiej (1863–1913). Awangarda nowoczesnej edukacji na Bałkanach

„Studia Polonijne”

t.18, Lublin 1997,
s. 39–55.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego statystyka