Sympozjum 2011 - Biblioteka Internetowa Zmartwychwstańców

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Sympozjum 2011

SYMPOZJASprawozdanie z sympozjum naukowego:

Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR
i zmartwychwstańcza szkoła duchowości


III Międzynarodowe sympozjum z serii
Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja

Kraków, 15.03.2011 r. (wtorek),
Centrum Resurrectionis, ul. ks. Stefana Pawlickiego 1

                            

Rok 2011 niesie z sobą rocznice: 175-lecie powstania „Domku Jańskiego” czyli założenia Zgromadzenia Zmartwychwstańców, 125-lecie śmierci Sługi Bożego Ojca Piotra Semenenki, współzałożyciela Zgromadzenia, oraz 85-lecie śmierci Sługi Bożego Ojca Pawła Smolikowskiego, wspaniałego przykładu świętości zakonnej według reguły zmartwychwstańczej.

W celebrację tych jubileuszy wpisało się doniośle międzynarodowe sympozjum naukowe, jakie odbyło się 15. marca 2011 roku w
Centrum Resurrectionis w Krakowie (ul. Ks. S. Pawlickiego 1), pod tytułem „Sługa Boży Ojciec Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości”. Ta konferencja naukowa została zorganizowana przez Polską Prowincję Zmartwychwstańców oraz  Katedrę Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w ramach cyklu „Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja”.

W czasie sympozjum zostało wygłoszonych dziewięć referatów, których autorami są profesorowie i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dwaj zmartwychwstańcy z Włoch i z Polski.

Sympozjum rozpoczęto uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem J. Em. ks. kard. Franciszka Macharskiego. Gości powitał oraz otworzył sympozjum o. Wiesław Śpiewak CR, prowincjał zmartwychwstańców. W sesji przedpołudniowej, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR, wygłoszono następujące referaty: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW),
Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej; ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII, Znaczenie zjednoczenia z Chrystusem według o. Piotra Semenenki; ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski (KUL), Modlitwa i Eucharystia w nauczaniu o. Piotra Semenenki; ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, Piotr Semenenko i zmartwychwstańcy jako autorzy duchowi i ich oddziaływanie; ks. dr Damian Korcz CR (Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Rzymie), Kapłanie gdzie jesteś? Duchowy wymiar kapłańskiego życia i misji w nauczaniu o. Piotra Semenenki.

Natomiast sesji popołudniowej przewodniczył ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII, i wtedy można było wysłuchać następujących wystąpień: ks. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII),
Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego ks. Pawła Smolikowskiego CR; ks. dr Marcin Godawa (UPJPII), Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie w „Listach duchownych” o. Piotra Semenenki; ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (UPJPII), Zasady wychowawcze w świetle twórczości o. Piotra Semenenki; ks. mgr lic. Wojciech Mleczko CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych), Arcybiskup Józef Teodorowicz – przyjaciel zmartwychwstańców i znawca duchowości semenenkowskiej.

W czasie przerwy pomiędzy sesjami, uczestnicy mogli zwiedzić kompleks
Centrum Resurrectionis, a szczególnie kaplicę obrządku wschodniego oraz nowo otwarte muzeum, w którym zaprezentowane zostały m.in. pamiątki po wybitnych zmartwychwstańcach.

Owocem konferencji jest również publikacja, zbierająca w jedno materiał naukowy sympozjum, dzięki czemu będzie on dostępny nie tylko uczestnikom konferencji, ale także tym wszystkim, którzy zechcą zapoznać się bliżej z charyzmatem i duchowością Zgromadzenia Zmartwychwstańców.


ks. mgr lic. Wojciech Mleczko CR
(Komisja Studiów Zmartwychwstańczych)

Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR
i zmartwychwstańcza szkoła duchowości

Materiały z sympozjum

Centrum Resurrectionis, Kraków
15 marca 2011 r.

Redakcja
ks. Wojciech Misztal
ks. Wojciech Mleczko CR
(ss. 175)


Książkę można zamawiać pisząc na adres: studiacr@gmail.com albowydawnictwo@upjp2.edu.pl
Cena: 20 zł + koszt przesyłki.Zapraszamy na sympozjum naukowe:

Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR
i zmartwychwstańcza szkoła duchowości


III Międzynarodowe sympozjum z serii
Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja

Kraków, 15.03.2011 r. (wtorek),
Centrum Resurrectionis, ul. ks. Stefana Pawlickiego 1

                            

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych) oraz Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego (Prowincja Polska) zapraszają na sympozjum naukowe z serii Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i KomunikacjaSługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości”, które odbędzie się 15 marca 2011 r. w Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1.

Sympozjum zostało zorganizowane z okazji 175. rocznicy założenia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego oraz 125. rocznicy śmierci sługi Bożego o. Piotra Semenenki CR, które przypadają w bieżącym roku. Ma na celu popularyzację polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej i jej najwybitniejszego przedstawiciela, o. P. Semenenki CR,  którego wpływ na formację duchową wielu wybitnych osobistości, w tym polskich błogosławionych i świętych, wciąż wymaga intensywnych badań.


Zobacz PLAKAT


Program sympozjum:

9.00 Eucharystia pod przewodnictwem J. E. kard. Franciszka Macharskiego

     10.30   Ks. Wiesław Śpiewak CR,  prowincjał – powitanie i otwarcie sympozjum

 10.40-13.10 Sesja przedpołudniowa
 
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR

1. ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW)
Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej
2. ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII
Znaczenie zjednoczenia z Chrystusem według o. Piotra Semenenki
3. ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski (KUL)
Modlitwa i Eucharystia w nauczaniu o. Piotra Semenenki
   Dyskusja
      Przerwa (11.55-12.15)
      4. ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII
       Piotr Semenenko i zmartwychwstańcy jako autorzy duchowi i ich oddziaływanie
      5. ks. dr Damian Korcz CR (Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Rzymie)
       Kapłanie gdzie jesteś? Duchowy wymiar kapłańskiego życia i misji w nauczaniu o. Piotra Semenenki
   Dyskusja

13.15 obiad (dla zaproszonych gości)
14.00 zwiedzanie Centrum Resurrectionis  (ks. dr hab. Dariusz Tabor CR)


15.00-17.30   Sesja popołudniowa
Przewodniczący: ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII

  6. ks. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII)

      Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego ks. Pawła Smolikowskiego CR
     7. ks. dr Marcin Godawa (UPJPII)
   Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie w „Listach duchownych” o. Piotra Semenenki
  Dyskusja
     Przerwa (16.00-16.30)

     8. ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (UPJPII)

      Zasady wychowawcze w świetle twórczości o. Piotra Semenenki
9. ks. mgr lic. Wojciech Mleczko CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych)

      Arcybiskup Józef Teodorowicz – przyjaciel zmartwychwstańców i znawca duchowości semenenkowskiej
  Dyskusja i zakończenie sympozjum

18.00 Nieszpory


Organizatorzy:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego
Prowincja Polska


Kierownicy konferencji:
ks. dr. hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII
ks. mgr lic. Wojciech Mleczko CR

Kontakt: tel.: 503-017-623, e-mail: mleczko@xcr.pl.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego statystyka