"Zeszyty Historyczno-Teologiczne"

ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE - Biblioteka Internetowa Zmartwychwstańców

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

Zeszyty Historyczno-Teologiczne
Rocznik Zmartwychwstańców
(rok założenia: 1995)


Czasopismo zostało założone przez ks. A. Kardasia, jako organ Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, a od 1999 roku (czyli numeru 4-5) funkcjonowało jako Rocznik Collegium Resurrectianum. Obecnie za czasopismo jest odpowiedzialana Prowincjalna Komisji Studiów Zmartwychwstańczych.


PUNKTACJA MINISTERIALNA
Rok 201
4: Lista B, Punkty 4. Kategoria: Nauki humanistyczne.


ISSN 1732-0356

Kontakt z redakcją (e-mail).

ADRES REDAKCJI
ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
e-mail: studiacr[at]gmail.comZapraszamy do publikowania w naszym roczniku!

Teksty do nr 21 (2015) można przesyłać do czerwca br.

RADA NAUKOWA
ks. prof. dr Carlo Bazzi (Pontificia Università Urbaniana, Roma)

ks. prof. dr James Donohue CR (Mount St. Mary’s University, Emmitsburg, USA)
ks. prof. dr Andrzej Gieniusz CR (Pontificia Università Urbaniana, Roma)
ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. prof. dr Paul Sims CR (Concordia University, Chicago, USA)
ks. prof. dr Steve R. Thoma CR (St. John’s Seminary, Camarillo, USA)
ks. prof. dr James A. Wahl CR (St. Jerome’s University, Waterloo, Kanada)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wojciech Mleczko CR (redaktor naczelny)

Kazimierz Wójtowicz CR
Roman J. Lebiedziuk CR

REDAKTORZY TEMATYCZNI
ks. dr Artur Kardaś CR (historia)

ks. dr Kazimierz Mikucki CR (filozofia)
ks. dr Wojciech Mleczko CR (nauki teologiczne)

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Urszula Racułt

Beata Zygmunt-Szpila
James Gibson CR (j. angielski)

ZESPÓŁ RECENZENTÓW
o. dr hab. Grzegorz Bartosik (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. dr hab. Janusz Królikowski (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. dr Zbigniew Skóra CR (Społeczna AKademia Nauk)
ks. dr Andrzej Sosnowski CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. dr hab. Dariusz Tabor CR (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
o. dr hab. Paweł Warchoł (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)  
k
s. dr Marcin Wolczko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Opis procedury recenzowania


Artykuły nadesłane do Redakcji „Zeszytów Historyczno-Teologicznych. Rocznik Zmartwychwstańców” są recenzowane anonimowo przez 2 niezależnych Recenzentów według zasady double-blind review process, zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (recenzenci są spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji; autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. W „Zeszytach…” będą publikowane tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń Recenzentów. Lista współpracujących z Redakcją Recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej (nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane). Formularz recenzji jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting i guest authorship) (zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa (drukowana).


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego statystyka