ZGROMADZENIE - Biblioteka Internetowa Zmartwychwstańców

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

ZGROMADZENIE

175 lat zmartwychstańców: ciekawostki z historii.


ZGROMADZENIE

ZMARTWYCHWSTANIA

PANA NASZEGO

JEZUSA CHRYSTUSA
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego jest wspólnotą zakonną złożoną z księży, stałych diakonów i braci, posługującą w parafiach i instytucjach kościelnych w następujących krajach świata: Australia, Austria, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Izrael, Kanada, Niemcy, Polska, Słowacja, Ukraina, USA, Tanzania, Włochy i Wyspy Bermudzkie. Zgromadzenie jest administracyjnie podzielone na trzy prowincje (Ontario-Kentucky, USA i Polska) oraz jeden region (Południowoamerykański). Siedzibą Zarządu Generalnego jest Rzym.

Nasza wspólnota zakonna powstała w Paryżu, we Francji, 17 lutego 1836 roku, pod przewodnictwem Sługi Bożego Bogdana Jańskiego. Wyrosła ona ze środowiska Wielkiej Emigracji, będącej następstwem powstania listopadowego 1830 roku, i była odzwierciedleniem jej duchowych potrzeb. Jański stał się wiodącym apostołem świeckim pośród emigrantów polskich we Francji. Jego dzieło było tak owocne i trwałe, że poprowadziło wielu do odnowy ich życia religijnego oraz do poświęcenia siebie samych dla Boga i dla bliźniego.

Po śmierci naszego Założyciela (2 lipca 1840 roku) jego uczniowie, pod kierunkiem Sługi Bożego o. Piotra Semenenki CR i o. Hieronima Kajsiewicza CR, Współzałożycieli Zgromadzenia, rozwijali dalej jego idee i żyli we wspólnocie. W niedzielę wielkanocną, 27 marca 1842 roku, wraz z pięcioma innymi współbraćmi, złożyli pierwsze śluby zakonne w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie. Zostali oni natchnieni, by poświęcić się Zmartwychwstałemu Zbawicielowi i nazwać się „Braćmi Zmartwychwstania”.

Zgromadzenie, zgodnie z duchem Założyciela, przyjęło jako swoje apostolaty pracę parafialną i wychowawczą. Praca w parafii polega na formowaniu jej jako „wspólnoty wspólnot” i centrum odnowy życia wiernych. Apostolat wychowawczy zaś przyjęty został, by kształtować świadomy laikat. Powołaniem Zmartwychwstańców od początków ich istnienia aż po dziś dzień jest uświadamianie sobie i innym potrzeby osobistego „zmartwychwstania” i wspomagania społeczeństwa w tym samym dążeniu.

W Polsce Zmartwychwstańcy prowadzą parafie m.in. w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Sosnowcu, Bytomiu, Złocieńcu, Sulisławicach (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej). Z innych dzieł należy odnotować dwie bursy akademickie w Krakowie, Wydawnictwo ALLELUJA, Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” oraz Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka z siedzibą w Stryszawie.


 
 
Zmartwychwstańcy w świecie
 
 

CHARYZMAT ZMARTWYCHWSTAŃCÓW


Pragniemy być wierni łasce, jako otrzymali nasi Fundatorzy, łasce, w której obecnie uczestniczymy przez nasze powołanie do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Uważamy, że pewne prawdy są szczególnie ważne dla naszego życia i naszej pracy jako zmartwychwstańców, gdyż obrazują tę właśnie łaskę i powołanie.

Jesteśmy przekonani, że miłość Boża względem nas jest miłosierna i niezawodna. Na tę miłość nie zasłużyliśmy. Jesteśmy niczym, niczego nie posiadamy i bez Boga niczego nie możemy. Pociąga nas zło. Jesteśmy grzesznikami. Bóg jednak nie przestaje pociągać nas ku sobie.

Jesteśmy przekonani, że w miłości swojej Ojciec powołuje nas do nawrócenia: do osobistego zmartwychwstania w jedności z Jezusem, do nowego życia przepełnionego mocą Jego Ducha. Umieramy samym sobie wraz z Jezusem, kiedy oddajemy nasze życie Ojcu, wyrzekając się wszystkiego, co nas od Niego oddziela. Moc Ducha formuje w nas Chrystusa i pobudza, aby miłością odpowiedzieć na ogromną miłość Ojca w stosunku do nas.

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy żyli razem, jak bracia - dzieląc się darami, jakie otrzymaliśmy, pomagając sobie wzajemnie, modląc się i pracując razem dla Jego chwały.

Powołał nas, abyśmy byli wspólnotą, która jest żywym znakiem ewangelicznych wartości: sprawiedliwości, prawdy i miłości.

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, niosąc wszystkim Jego życie i miłość poprzez nasze osobiste świadectwo, poprzez świadectwo naszego życia wspólnotowego i poprzez apostolaty Zgromadzenia, a zwłaszcza pracę parafialną i wychowawczą.

Potrzeba przy tym, abyśmy budowali i uczyli innych budować wspólnotę chrześcijańską, w której wszyscy mogą doświadczać nadziei, radości i pokoju Zmartwychwstałego Chrystusa.

Jesteśmy przekonani, że Maryja jest dla nas zmartwychwstańców we wszystkim wzorem życia i działania.MISJA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW


Zgromadzenie Zmartwychwstania głosi Misterium Paschalne i daje o Nim świadectwo.

Przekonani, że Bóg miłuje nas bezwarunkowo, zwiastujemy wyzwolenie i zbawienie każdej osoby i całego społeczeństwa jako przejście ze śmierci do życia, w którym każde zło i niesprawiedliwość będą przezwyciężone.

Wzywamy wszystkich, a szczególnie młodzież i rodziny, do wspólnot Zmartwychwstałego Chrystusa, w których promieniuje wiara, nadzieja i miłość - znak zjednoczenia w Kościele z Chrystusem i Jego Matką Maryją.

Jesteśmy przekonani, że aby to osiągnąć, nasze Zgromadzenie musi być wzorem chrześcijańskiej wspólnoty, w której wszystkich ożywia jeden duch i jedno serce.

Przez naszą posługę duszpastersko - wychowawczą zwracamy się do wszystkich ludzi, szczególnie jesteśmy solidarni z ludźmi poniżonymi przez niesprawiedliwe struktury.

Pomagamy laikatowi spełniać właściwą mu proroczą i przetwarzającą funkcję wobec świata, dając mu głębsze doświadczenie dynamiki Paschalnej w jego życiu.

Jako wspólnota międzynarodowa będziemy sobie nawzajem pomagać w różnych częściach świata, dzieląc się naszymi posługami, doświadczeniami i zasobami.

Podzielamy Chrystusowe pragnienie, aby rozpalić ogień Bożej miłości w sercu każdego człowieka na tej ziemi.

 
 
 MODLITWA ZMARTWYCHWSTAŃCZA

Zmartwychwstały Jezu Chryste
który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem
spraw, byśmy wiernie żyli
duchem Twego Zmartwychwstania
Odnów nasze serca
naucz nas umierać samym sobie
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości
co przemienia i przekształca.
Zechciej posłużyć się nami
w odnowie społeczeństwa
abyśmy głosząc Twoje życie
i Twoją miłość
doprowadzili wszystkich
do Twego Kościoła.
Przyjmij te prośby, Panie Jezu
który żyjesz i królujesz z Ojcem
w jedności z Duchem Świętym
jako Bóg na wieki.
Amen.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego statystyka